DIN STRATEGISKA AFFÄRSPARTNER SOM SÄKERSTÄLLER ATT DINA STRATEGIER OCH MÅL BLIR TILL HANDLING OCH RESULTAT!

Konsultuppdrag under 17 års tid inom: sälj- och affärsutveckling, ledningsgruppsutveckling, teamutveckling, strategi- och målarbete, målstyrning, executive coaching, business coaching, förändringsledning, strategisk rådgivare, rekrytering & urval, styrelse- och interimsuppdrag, facilitera och moderera konferenser & workshops.


Kontakta mig på mobil eller mail nedan för en första diskussion

Värdet till din organisation

  • Skapar utveckling och acceleration av organisationer, människor och affärer för att förverkliga morgondagens önskade resultat på ett effektivt och hållbart sätt. 

  • Bygger långsiktiga relationer baserade på ömsesidig tillit, prestigelöshet och respekt, och arbetar i nära samarbete för att skapa win-win-lösningar.

  • Stor flexibilitet och förmåga att snabbt anpassa mig till föränderliga affärsmiljöer, olika situationer, organisationer och branscher, som gör mig till en pålitlig partner som hjälper till att nå gemensamma framgångar.

  • 17 års erfarenhet som branschoberoende managementkonsult med över 250 uppdrag inom consulting, utveckling, coaching och träning av organisationer, människor och affärer, i alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga. Min erfarenhet och passion för utveckling är din trygghet. 

  • Tror på ”tillsammans” och att laget är starkare än jaget och har byggt upp ett nätverk av strategiska partners för att kunna säkerställa utveckling och acceleration av organisationer, människor och affärer.

Feedforward betyder enkelt översatt "föra framåt". Vi lär av framtiden och hur vi vill ha det. Vi uppmuntrar framtida positiva händelser och aktiviteter. Fokus på det vi har framför oss och kan påverka snarare än det som redan har hänt och är bakom oss. Vi visar på möjligheter till framtida beteenden och prestationer. Detta kommer ge utveckling av både individ och organisation samt skapa nya resultatnivåer


Mattias Jerreström

Entreprenör & Performance Consultant
"En genuin, drivkraftig och engagerad person som inspirerar med sitt resultatfokus och sin affärsmässighet" (Mitt professionella rykte, en sammanställning av vad andra - kunder, kollegor, chefer, underställda säger om mig)
Sammanlagt mer än 30 års erfarenhet av försäljning, marknad, affärsutveckling, coaching och ledarskap.
11 års erfarenhet från läkemedels- och medicintekniska branschen i såväl stora som små bolag, i olika ledande roller inom försäljning. 
17 års erfarenhet som managementkonsult med över 250 uppdrag inom strategiimplementering och business execution. Har arbetat med närmare 80 ledningsgrupper, 600 ledare och genomfört närmare 3000 timmar 1-to-1 coaching. Arbetar branschoberoende i alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga.
Mitt driv, stora engagemang och förmåga att sprida energi gör att människor i min omgivning trivs och presterar. Jag älskar möten med människor, nätverkande och brinner för att göra det svåra enkelt, det omöjliga möjligt och se till att rätt saker händer för att skapa framgång och resultat.
  • ICF-certifierad coach
  • Certifierad inom teamutvecklingsverktyget Team Pro och ledarutvecklingsverktyget Lead Forward
  • Certifierad användare av Business Performance Index
  • Certifierad styrelsemedlem - Styrelseakademin
För mer information om min profil och bakgrund vänligen klicka på Linkedin nedan.


KUNDER

Några av alla kunder under åren som managementkonsult 

FEEDFORWARD

Arbetar i huvudsak i dessa roller

Consulting

Skräddarsyr upplägg som passar kundernas ambitioner och utmaningar och hjälper dem att förflytta sig från dagens läge till önskat framtida läge och hantera kritiska framgångsfaktorer på denna resa. Leder och driver förändringsprojekt i syfte att skapa vinnande kulturer, skickliga ledare och värvade medarbetare som tillsammans når unika resultat.

Interim 

Närmare 16 år som konsult med över 250 uppdrag i vitt skilda branscher och storlek på bolag samt lång egen erfarenhet av olika ledarroller inom näringslivet. Detta sammantaget gör att jag har en gedigen grund att stå på för att snabbt kunna hoppa in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad som interimslösning.

Advisor & Styrelse

Efter 30 inom försäljning, affärsutveckling och ledarskap i helt vitt skilda branscher och storlek på bolag har jag en gedigen erfarenhetsbank och har sett många olika goda och mindre goda exempel. Dessa erfarenheter delar jag gärna med mig av antingen som rådgivare till företag och ledare men även i roller som styrelsemedlem i bolag.

Interimkraft inom försäljning, affärsutveckling & ledarskap

Omvärlden och våra marknader förändras snabbare än någonsin och det blir en allt större utmaning att få ihop rätt lag över tid. Flexibilitet, Gig-ekonomi, distansarbete och projektanställningar blir allt vanligare. Organisationer behöver snabbt kunna hantera omställningar och tillfälliga toppar eller dalar. Lösningen blir ofta att man lägger extra jobb på de som redan är hårt belastade och det är inte hållbart över tid.
Feedforward jobbar med interimslösningar som snabbt och kostnadseffektivt möter dina omedelbara behov. Fokus är lösningar som innebär att vi hjälper din organisation allt från några dagar, eller veckor till några månader. Genom att arbeta direkt med Feedforward blir det både mer tids- och kostnadseffektivt.
Jag älskar och har en stor passion för försäljning och affärsutveckling och har haft förmånen att få jobba med detta i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har haft roller som försäljningschef, säljledare, säljcoach, regionchef, area manager, KAM och säljare där jag sålt både produkter, tjänster och managementkonsulttjänster. I min roll som managementkonsult har jag även arbetat med att coacha, träna, utbilda och utveckla säljare, säljchefer och säljorganisationer.

MArket 2 Business

I den extremt föränderliga värld vi befinner oss i med ett enormt utbud och många aktörer kommer kunden ha oändligt med fler valmöjligheter. Branscher som tidigare inte behövt "sälja" eller ens velat ta ordet säljare i sin mun står nu inför fakta att de måste synas, marknadsföra sig, sälja och skapa resultat för att kunna överleva. Det mesta går idag att kopiera men det enda unika vi har är våra medarbetare och det är där vi verkligen kan göra skillnad.
En stor utmaning många organisationer har idag är att försäljning och marknad inte samarbetar optimalt eller i många fall till och med arbetar i olika silos med oklara och otydliga gränssnitt som inte främjar ett effektivt och optimalt samarbete.
Hur tar vi marknadsstrategin till våra kunder, skapar försäljning som verkligen leder till de resultat vi önskar? Detta är något jag brinner för och hjälper er igenom. 

Klicka på länken nedan för att komma till Market 2 Business 

Feedforward AB är samarbetspartner och en av grundarna till Konsultgruppen we make it happen.
För mer information vänligen klicka nedan.

Bunkeflostrand

+46 708547712 

mattias.jerrestrom@feedforward.se