Feedforward

  • Fokus på exekvering - att verkligen få rätt saker att hända i din organisation.

  • Erbjuder ett modernt och enkelt tillvägagångssätt för att verkligen få rätt saker att hända från ledning och hela vägen ut i organisationen.

  • Säkerställer acceleration med människor, för människor och genom människor.Feedforward betyder enkelt översatt "en matning framåt". Vi lär av framtiden och hur vi vill ha det. Vi uppmuntrar framtida positiva händelser och aktiviteter. Fokus på det vi har framför oss och kan påverka snarare än det som redan har hänt och är bakom oss. Vi visar på möjligheter till framtida beteenden och prestationer. Detta kommer ge utveckling av både individ och organisation samt skapa nya resultatnivåer


Mattias Jerreström

Owner & Business Coach
"En genuin, drivkraftig och engagerad person som inspirerar med sitt resultatfokus och sin affärsmässighet" 
11 års erfarenhet från läkemedels- och medicintekniska branschen i såväl stora som små bolag, i olika ledande roller inom försäljning.
15 års erfarenhet som konsult med ca 200 uppdrag inom exekvering, coaching och träning. Har arbetat med närmare 70 ledningsgrupper, 500 ledare och genomfört mer än 2 500 timmar 1-to-1 coaching. Arbetar branschoberoende i alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga. 
Mattias driv, stora engagemang och förmåga att sprida energi gör att människor i hans omgivning trivs och presterar. Han älskar möten med människor, nätverkande och brinner för att göra det svåra enkelt, det omöjliga möjligt och se till att rätt saker händer för att skapa framgång och resultat.
  • ICF-certifierad coach
  • Certifierad inom teamutvecklingsverktyget Team Pro och ledarutvecklingsverktyget Lead Forward
  • Certifierad styrelsemedlem - Styrelseakademin 
För mer information om min profil och bakgrund vänligen klicka på Linkedin nedan.


Feedforward AB är samarbetspartner och en av grundarna till Konsultgruppen we make it happen.
För mer information vänligen klicka nedan.

Bunkeflostrand

+46 708547712 

mattias.jerrestrom@feedforward.se